Premies

Als verhuurder via het SVK kan u, indien u nog renovatiewerken wenst uit te voeren (of reeds hebt uitgevoerd), aanspraak maken op verschillende premies. Deze zijn cumulatief!

Onderstaand vindt u een overzicht van deze verschillende premies en leningen. Op het einde van dit document kan u verwijzingen verder naar gedetailleerdere informatie.

1. Renteloze renovatielening

  • In samenwerking met de provincie Vlaams Brabant kan SVK SPIT u een renteloze lening aanbieden tot 25 000 Euro.

2. Vlaamse Premies

2.1 Vlaamse Renovatiepremie

Als verhuurder aan het SVK komt u mogelijks in aanmerking voor de Vlaamse Renovatiepremie, er gelden dan geen inkomensgrenzen. De premie kan worden aangevraagd voor de renovatie van een bestaande woning of het realiseren van een nieuwe woning. De maximale renovatiepremie bedraagt 10.000 euro. 

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

2.2 Verbetering en Aanpassingspremie (VAP)

Verhuurders die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont komen in aanmerking voor een verbeteringspremie.

https://www.wonenvlaanderen.be/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning

 

3. Premies Federale overheid

Verlaagd berekeningstarief onroerende voorheffing

  • Korting op uw onroerende voorheffing, jaarlijks gedurende 9 jaar.
  • Aan te vragen via SVK