Tijdelijke inhuurstop

Wegens een te groot aanbod aan nieuw in te huren panden in verhouding tot de aanwezige personeelsleden last SVK SPIT tijdelijk een inhuurstop in.

Deze inhuurstop loopt tot eind  december 2019. Dan zal deze maatregel geĆ«valueerd worden en wij hopen samen met u dat we deze inhuurstop  achter ons kunnen laten.

SVK SPIT heeft besloten om tot deze tijdelijke inhuurstop over te gaan omdat zij van mening is dat de kwaliteit van het geleverde werk belangrijker is dan de kwantiteit. .

Om toch nog enige continuĆÆteit in de werking te behouden zijn er 3 uitzonderingen op deze inhuurstop.

Indien een woning wordt aangebracht door een kandidaat-huurder, zal het SVK indien zij een akkoord bereikt met de eigenaar toch overgaan tot inhuring.

Eigenaars die reeds een pand verhuren aan het SVK kunnen nog bijkomende panden verhuren aan het SVK

Voor woningen in Leuven is er geen inhuurstop.

Wij willen ons alvast verontschuldigen aan eigenaars die hun woning wensen te verhuren aan SVK SPIT . SVK SPIT zal zich ten volle inzetten om zo spoedig mogelijk weer voor u ter beschikking te staan.